30 days: (8) sad/angry

Day 08 → A photo that makes you angry/sad

Dette gjer meg meir trist enn sint, men litt sint òg. Det kjem frå nyhendebrevet til permakulturgarden eg budde på i Palestina i nokre dagar. Kvar gong eg høyrer om Palestina vil eg berre tilbake dit, det var så fint der, dei gjer noko som faktisk hjelper folket til å få eit betre liv. Men så, i kvart nyhendebrev og då eg var der, får eg høyre om korleis israelarane tar landet deira, dei må søkje om byggjeløyve, som dei ikkje får, dei får ikkje vatn om sommaren…

Eg var i Damaskus. Der hadde dei lite vatn. I Palestina har dei, i vekesvis i verste solsteika, ikkje vatn i det heile.

Her i Noreg skjønar me ikkje vatn. Me har så mykje av det. I Midtausten er det annleis.

Day 09 → A photo you took
Day 10 → A photo of you taken over ten years ago
Day 11 → A photo of you taken recently
Day 12 → Whatever tickles your fancy
Day 13 → A fictional book
Day 14 → A non-fictional book
Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a comment