30 days: (16) videospel

Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)

Eg har grua meg for denne òg. Eg speler ikkje videospel, særleg ikkje spel med historier.

Difor får de ei scene frå demonstrasjonen mot Israel/for Gaza i Oslo i dag.

Her syng Angela Godfrey- Goldstein, ein jødisk aktivist, og folkemengda ein song for Gaza.

Hm, det vart visst mykje Palestina i dette memet. Det er kanskje forståeleg, eg skreiv om landet på heimeeksamen.

Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a comment

30 days: (15) fanfic

Day 15 → A fanfic

Denne har eg grua meg litt til. Det einaste eg les av fanfic er porno, altså slash.

Eg vil altså ikkje lese folk drive med karakterutvikling eller andre koselege ting. Eg er skitten.

Eg har òg lese kva nokre forfattarar seier om fanfic. Nokre er for. Nokre er mot. Det er viktig for dei å aldri lese fanfic av verka sine, for då kan dei verte saksøkt. Og det treng dei ikkje, heile verda treng ikkje at forfattarar vert saksøkte.

Eg har prøvd meg på å skrive ein slash ein gong. Eg har framleis arket med byrjinga. Det var basert på The Blue Sword av Robin McKinley, og speler på nokre undertonar ein kan late som ein ser mellom to jenter.

Ein annan gong prøvde eg å skrive noko uskuldeg om Violet frå The Incredibles.

Eg kjem nok aldri til å skrive dei ferdig. Eg føler meg innesperra når eg må skrive om andre folks karakterar, i andre folks univers.

Eg veit ikkje om eg nokon gong ville følt meg komfortabel med fanfic av mine verk (om det vert noko nokon gong), ein gong. Eg trur eg ville følt meg fornærma over at nokon trur dei kjenner mine karakterar godt nok, at dei trur dei kan gjere kva dei vil med dei.

Eg har lese nokre frykteleg grusomme fanfics.

Dette trur eg høyrest pretensiøst ut.

Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a comment

30 days: (14) ufiksjon

Day 14 → A non-fictional book

Eg gjer absolutt, absolutt ingenting fornuftig i dag.

Ei ordbok er ei bok.

Det er noko med Hans Wehr si ordbok. Er du arabist har du den. Jostein var imponert over kor godt brukt mi var, men det er er berre vanleg bruk i to år.

Hans Wehr er litt av identiteten min.

Eg las introduksjonen til ordboka. Han har gått rundt og samla ord frå heile det arabiske området (OK, så har han fått litt hjelp). Han er litt gud, på same måte som Ivar Aasen.

Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a comment

30 days: (13) fiksjon

Day 13 → A fictional book

Dette var veldig vanskeleg å velje.

Eg har gått for The Book Thief av Markus (korleis skriv ein etternamnet igjen?) Zusak.

Eg fikk boka av Pappa då han, eg og Heidi var i Hamburg for å gå på Queen-konsert. Som for øvrig er noko av det finaste og raraste og største og minste eg har vore med på.

Me vandra rundt i Hamburg og så schnell-buss og Hamburger Sparekasse. Me fann eit kjempekjøpesenter, og ein kjempebokhandel. Eg fikk tre bøker, trur eg.

Den helga var helga då Tante Ellen døydde.

The Book Thief er ei fin bok. Eg var ikkje så imponert over handlinga, nokre born i Tyskland under krigen, men forteljarstilen var så overraskande, så ny, så elskbar. Det er Dauden som fortel historia.

Vent, så ser eg om eg finn boka så eg kan skrive ned nokre sitat.

OK, eg innser at du nok ikkje har venta noko i det heile.

SÃ¥nn byrjar The Book Thief:

First the colours.
Then the human.
That’s usually how I see things.
Or at least, how I try.
~HERE IS A SMALL FACT~
You are going to die.

I am in all truthfulness attempting to be cheerful about this whole topic, though most people find themselves hindered in believing me, no matter my protestations. Please, trust me. I most definitely can be cheerful. I can be amiable. Agreeable. Affable. And that’s only the As. Just don’t ask me to be nice. Nice has nothing to do with me.
~REACTION TO THE AFOREMENTIONED FACT~
Does this worry you?
I urge you – don’t be afraid.
I’m nothing if not fair.

Og det vert berre betre. Det første kapittelet, som eg siterte frÃ¥, heiter forresten “Death and Chocolate”.

Day 14 → A non-fictional book
Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a comment

30 days: (12) kva eg vil

Day 12 → Whatever tickles your fancy

Kva vil eg skrive om og leggje ut eit bilete av i dag? I alle fall ikkje den arabiske romanen og novella, som eg sit og les om. Eg skriv heimeeksamen om Ghassan Kanafanis Menn under sola.

Eg har hatt mange planar for kva eg ville skrive om i dag. Men eg hugsar ingen av dei.

Nei, eg vil vise dykk hamsterbabiar.

Litt for å vise meg sjølv at livet kan vere bra.

Litt for å vise dykk at sjølv dei styggaste ting kan vere pene.

Eg har hatt til saman ni hamsterbabiar. Sam og Rhea fikk plutseleg to kull, det første på fem og det andre på fire. Sam i boka (Ringdrotten, obviously) fikk tretten, så min Sam var nesten like god. Tretten born er i grunnen for mange. Stakkars Rhea, ho la nesten ikkje på seg i det heile første perioden. Så Sam kom seg inn mellom ho fødde og eg oppdaga dei neste morgon. Fire veker fødde ho altså igjen. Det var flaks eg hadde dei bittesmå dverghamsterane som eigentleg er ganske sosiale, elles hadde det vore mykje vald og ungeeting i buret deira.

Nyfødde hamsterungar er stygge. Dei er intenst heslige, men òg fantastisk nydelege. Auga deira er små klumpar med mørk hud, dei opnar dei ikkje før etter ca ei veke, om eg ikkje hugsar heilt feil.

Etter kvart får dei pels.

Day 13 → A fictional book
Day 14 → A non-fictional book
Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a comment