30 days: (13) fiksjon

Day 13 → A fictional book

Dette var veldig vanskeleg å velje.

Eg har gått for The Book Thief av Markus (korleis skriv ein etternamnet igjen?) Zusak.

Eg fikk boka av Pappa då han, eg og Heidi var i Hamburg for å gå på Queen-konsert. Som for øvrig er noko av det finaste og raraste og største og minste eg har vore med på.

Me vandra rundt i Hamburg og så schnell-buss og Hamburger Sparekasse. Me fann eit kjempekjøpesenter, og ein kjempebokhandel. Eg fikk tre bøker, trur eg.

Den helga var helga då Tante Ellen døydde.

The Book Thief er ei fin bok. Eg var ikkje så imponert over handlinga, nokre born i Tyskland under krigen, men forteljarstilen var så overraskande, så ny, så elskbar. Det er Dauden som fortel historia.

Vent, så ser eg om eg finn boka så eg kan skrive ned nokre sitat.

OK, eg innser at du nok ikkje har venta noko i det heile.

SÃ¥nn byrjar The Book Thief:

First the colours.
Then the human.
That’s usually how I see things.
Or at least, how I try.
~HERE IS A SMALL FACT~
You are going to die.

I am in all truthfulness attempting to be cheerful about this whole topic, though most people find themselves hindered in believing me, no matter my protestations. Please, trust me. I most definitely can be cheerful. I can be amiable. Agreeable. Affable. And that’s only the As. Just don’t ask me to be nice. Nice has nothing to do with me.
~REACTION TO THE AFOREMENTIONED FACT~
Does this worry you?
I urge you – don’t be afraid.
I’m nothing if not fair.

Og det vert berre betre. Det første kapittelet, som eg siterte frÃ¥, heiter forresten “Death and Chocolate”.

Day 14 → A non-fictional book
Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.