30 days: (14) ufiksjon

Day 14 → A non-fictional book

Eg gjer absolutt, absolutt ingenting fornuftig i dag.

Ei ordbok er ei bok.

Det er noko med Hans Wehr si ordbok. Er du arabist har du den. Jostein var imponert over kor godt brukt mi var, men det er er berre vanleg bruk i to år.

Hans Wehr er litt av identiteten min.

Eg las introduksjonen til ordboka. Han har gått rundt og samla ord frå heile det arabiske området (OK, så har han fått litt hjelp). Han er litt gud, på same måte som Ivar Aasen.

Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a comment