30 days: (8) sad/angry

Day 08 → A photo that makes you angry/sad

Dette gjer meg meir trist enn sint, men litt sint òg. Det kjem frÃ¥ nyhendebrevet til permakulturgarden eg budde pÃ¥ i Palestina i nokre dagar. Kvar gong eg høyrer om Palestina vil eg berre tilbake dit, det var sÃ¥ fint der, dei gjer noko som faktisk hjelper folket til Ã¥ fÃ¥ eit betre liv. Men sÃ¥, i kvart nyhendebrev og dÃ¥ eg var der, fÃ¥r eg høyre om korleis israelarane tar landet deira, dei mÃ¥ søkje om byggjeløyve, som dei ikkje fÃ¥r, dei fÃ¥r ikkje vatn om sommaren…

Eg var i Damaskus. Der hadde dei lite vatn. I Palestina har dei, i vekesvis i verste solsteika, ikkje vatn i det heile.

Her i Noreg skjønar me ikkje vatn. Me har så mykje av det. I Midtausten er det annleis.

Day 09 → A photo you took
Day 10 → A photo of you taken over ten years ago
Day 11 → A photo of you taken recently
Day 12 → Whatever tickles your fancy
Day 13 → A fictional book
Day 14 → A non-fictional book
Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.