30 days: 2 – film

Day 02 → Your favorite movie

The Incredibles. Kvifor elskar eg The Incredibles så mykje?

Det er spanande. Det speler ikkje på sex. (Det er ikkje det at eg ikkje likar sex, men alt skal handle om det, og alt vert så objektifisert.) Det handlar om ein familie. Eg likar til vanleg ikkje ting om familiar, dei er keisame, men denne familien er søt.

Filmen handlar om å vere spesiell og ikkje kunne vise det til andre (før dei må redde verda, sjølvsagt). Det kling godt med meg, eg kjenner meg igjen. Samstundes får dei redda verda, superane kjem tilbake til slutten og alle er glade.

Eg likar dialogen veldig godt.
Coincidence… I THINK NOT!
I am the Underminer. I am always beneath you, but nothing is beneath me!

Edna Mode. Kona til Frozone, som er the greatest good you will ever know! (Her er det mogleg eg ikkje hugsar dialogen heilt…)

Eg ser The Incredibles ganske ofte. No har eg lasta den ned på spansk, for det er den einaste måten Ola vil sjå den. Eg gler meg.

Day 03 → Your favorite television program
Day 04 → Your favorite book
Day 05 → Your favorite quote
Day 06 → Whatever tickles your fancy
Day 07 → A photo that makes you happy
Day 08 → A photo that makes you angry/sad
Day 09 → A photo you took
Day 10 → A photo of you taken over ten years ago
Day 11 → A photo of you taken recently
Day 12 → Whatever tickles your fancy
Day 13 → A fictional book
Day 14 → A non-fictional book
Day 15 → A fanfic
Day 16 → A video game scene that makes you cry (or nearly.)
Day 17 → An art piece (painting, drawing, sculpture, etc.)
Day 18 → Whatever tickles your fancy
Day 19 → A talent of yours
Day 20 → A hobby of yours
Day 21 → A recipe
Day 22 → A website
Day 23 → A YouTube video
Day 24 → Whatever tickles your fancy
Day 25 → Your day, in great detail
Day 26 → Your week, in great detail
Day 27 → This month, in great detail
Day 28 → This year, in great detail
Day 29 → Hopes, dreams and plans for the next 365 days
Day 30 → Whatever tickles your fancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.