Dag 23

Ord totalt: 37252

37252 / 50000 words. 75% done!


”Vel, du er ikkje heilt helten eg såg for meg heller. Visdomsdragen sa ”stor”, eg trudde han meinte store musklar eller stor krigar, i staden får eg ein stor ølmage. Kor gammal er du uansett?”

”18.”

”Sikker?”

”Ja!”

”Ok, ok, eg er berre van med at heltane mine ljug på seg eit år eller to sånn at dei skal få vere med i krigen. Men eg må bli van med at du ikkje er ein av mine vanlege heltar.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.