books

Bøker i 2011

Skrivne:

  1. Kolerud, Arnfinn: Når ein først skal skyte nokon
  2. Grue, Jan: Alt under kontroll
  3. Niffenegger, Audrey: Her Fearful Symmetry
  4. Chbosky, Stephen: The Perks of Being a Wallflower
  5. Feist, Raymond E. & Wurts, Janny: Daughter of the Empire

Lydbøker:

  1. Pratchett, Terry: The Colour of Magic
  2. Pratchett, Terry: The Light Fantastic
  3. Pratchett, Terry: Equal Rites
  4. Pratchett, Terry: Mort
  5. Pratchett, Terry: Sourcery

Leave a comment