Om bloggen

Dette er tenkt som ein reise-pluss-blogg.

Eg bur fire maanader i Damaskus, og har til vanleg med meg ei eller anna form for kamera. Difor vert det ein del bilete her. Eg skal og freista aa skriva litt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.