Dag 5

Ord i dag: 1733
Ord totalt: 4941

4941 / 50000 words. 10% done!

Skrivemøte, sjølv om eg er sjuk.


Nummer ein frå venstre. Ei jente, omtrent på min alder, midten av tjueåra. Ein gong har ho vore atletisk, no er ho berre senar, ho ser ut som ein anoreksikar, med innhola kinn og mørke, djupe sirklar rundt auga. Ho har langt, lyst hår, som ho bør klippe av så fort ho kan, sjølv frå der eg står kan eg sjå insektlivet som kravlar rundt der, som bit henne i hovudbotnen, og slæst med kvarandre om territorium. Ho har nesten ikkje klede igjen på kroppen, dei er etne opp av insekt, og ser ut som dei er rivne i stykkar før ho tok dei på seg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.