Dag 27

Ord i dag: 970
Ord totalt: 44306

44306 / 50000 words. 89% done!

Å nei! Eg skreiv korkje NaNo eller Vest-Sahara-ting i dag! Men har ny mobil, då. Det er fint. Men det tok nokre timar å få satt den opp.


Heltepetter såg utover sjøen med folk som no såg mot han. Han var ganske sikker på at eit ganske lite mindretal faktisk kunne sjå han. “Drage,” kommanderte han, han hadde aldri kommandert før, men han likte det visst godt, kjende han, “la meg klatre opp på ryggen din.”

Sverdet låg framleis i den høgre handa hans, det skein som eit verkeleg magisk sverd. Heltepetter stod breibent på drageryggen, han håpa at han ikkje ville falle av, då måtte han berre abdisere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.