Dag 9

Ord i dag: 2035
Ord totalt: 11084

11084 / 50000 words. 22% done!

Om eg berre klarar å fortsetje å skrive ca. 1900 ord kvar dag skal dette gå. Men eg blir så fort distrahert. Dette tok, igjen, ca to og ein halv time, pluss skriving på trikken til og frå jobb. <3 internett.


Etter kvart blir det raude teppet mindre tjukt, og tynnare og meir skitent. Eg prøver å gå langs veggen, der teppet er meir raudt og mindre grå-brun-svart. Dei andre sparkar opp støv der dei går og drar føtene sine. Både Pia og guten er berrføtt, eg skjønar ikkje korleis dei kan gå der, korleis dei kan la huda si vere borti noko så ekkelt veit eg ikkje. Men når eg tenkjer meg om innser eg at dei har bytt spytt, og det har eg aldri skjøna, eg må nesten stoppe og brekke meg når eg tenkjer på det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.