Dag 29

Ord i dag: 1945 (759 eigentleg)
Ord totalt: 50131

50131 / 50000 words. 100% done!

Tok med orda frå notatboka, der eg har skrive ei kort forteljing om Erle.

Men no er eg ferdig… Ja!!…

Og må skynde meg og gjere ferdig Erle frå i fjor for å levere til manusseminaret til Samlaget. Hadde vore veldig kult å få vere med på.


“Nei, vent!” sa Heltepetter. “Eg ønskjer at eg ikkje har magiske krefter meir!” Han ønskja så hardt han kunne. Han merka ikkje noko skilnad, men han prøvde ikkje å gjere noko heller. “Ok, send meg heim.”

Så stod han midt på torget, framfor rådhuset, i sin eigen landsby, og korkje visdomsdragen, kongen, eller nokon av prinsessene var saman med han.

SLUTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.