Ynskeliste jola 2009

– hoeyretelefonar/-klokkar: med god lyd og som blokkar ut lyd omkring

– kompaktkamera

РAbonnement p̴ Budstikka, Dag og Tid, Klassekampen

РG̴vekort p̴ Akademika, amazon.co.uk, Norli, Ark (mellom anna av di det kjem meir pensum!)

РNytt tilfang fr̴ M̴lungdommen: http://m̴lungdom.no

– Skulebøker:
Hans Petter Helland : Ny fransk grammatikk, 2006. Universitetsforlaget.
Julia Ashtiany: Media Arabic, Edinburgh Univ. Press 2001 (1993)
Tayeb Salih: Trekket mot nord, oms. av A. Aabakken, Oslo: Samlaget, 1978 (eller seinare). Eller Season of Migration to the North, oms. av Denys Johnson-Davies, London: Heinemann Educational, 1969 (eller seinare).
Hassan Kamshad (1996): Modern Persian Prose Literature. Iranbooks, Bethesda, Maryland.
Heshmat Moyyad (ed.): Stories from Iran: A Chicago Anthology 1921-1991. Mage Publ., 1997.
Simin Danesvar: En familie fra Shiraz, oms. av N. Zandjani, Oslo: Gyldendal, 2007.
Mahmoud Doulatabadi: Den tomme plassen etter Soluch, oms. av N. Zandjani, Oslo: Solum, 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.