Lue og sokkar til Amandaprosjektet


Har strikka lue med opning i toppen og sokkar med snøring til Amandaprosjektet, der premature og sjuke nyfødde på sjukehus får lue, sokkar og teppe for å halde varmen og ha noko som minnar om den vanlege verda.

Teppet får hjartemønster, og er på pinnane no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.