Dikt: Havet

Eg elskar deg, havet.
Korleis lever eg utan
deg, i ørkenen?
Utan bølgesus,
sjøsprøyt,
lukta av salt?
Eg må bu nær deg,
havet, eg vil bu på eit
skjær i skjærgarden.
Då vil eg vera nær
deg, med bølge-
sus, sjøsprøyt,
og lukta av salt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.